מיסטיקה יהודית

מיסטיקה יהודית מעשית


המיסטיקה היהודית במקרא נתגלית לנו במעשי כישוף, מאגיה אמתית ונסים

תפקיד המיסטיקן במקרא שעליו הוטלה שליחות המגיה לרוב מוגבל משום היותו שליח האלוהים,  שתפקידו לבצע נסים ונפלאות בשליחות האלוהים: המן שירד במדבר מן השמים, האדמה הבולעת את קרח ועדתו, נחש הנחושת, עצירת השמש בגבעון, הפלת חומות יריחו, חציית ים סוף ועוד.

מגיות אלו הם סימנים בולטים שמאפיינים בעיקר  את הנביאים,  המאפיין הבולט והעיקרי של המיסטיקה היהודית הוא כח האלוהים הבלתי מוגבל והאין סופי, רצונו של האלוהים מושאל על ידי כח רוחני הניתן לשליח שנבחר, הרוחניות הם המשענת והבסיס שמהם צמחה המיסטיקה היהודית מבריאת העולם ועד היום.

המיסטיקה היהודית היא מיסטיקה מתמשכת ברצך של אירועים המשמשים את המיסטיקן או המיסטיקנית שעוסקים בחקר הקבלה וספר הזוהר הקדש, המיסטיקה המעשית מתרכזת בסמלים דתיים ומסורתיים, ספורר בריאת העולם סמל לכח  הבלתי מוגבל האלוהי, שבו רב הנסתר על הגלוי,  סיפור יציאת מצרים במיסטיקה היהודית מהווה תהליך המסמל שחרור והתחדשות, שחרור מעבדות  לחרות,  התחדשות משעבוד לחופשי, חופש פנימי רוחני ואמונה באל על ידי חזרה לשורשי היקום ובריאת העולם. זמן  מתן התורה בסיני סימבול עיקרי במיסטיקה היהודית שבא לידי ביטוי בהענקת האור הרוחני  האלוהי לבני התמותה.

לכל מיסטיקן או מתקשר רוחני,  מיסטיקנית  או מתקשרת רוחנית יש כוחות ותפיסה ייחודיים  של הדת והרוחניות, אמונה אור ואהרה, ותפיסת האלוהים, המיסטיקה יהודית נסמכת על חיים  בריאה נסים ואירועים נסתרים, מלאי כוחות רוחניים וקוסמיים  מבית היצירה של האל. כוחות אלו מתגלים  בכח  22 האותיות, של האלף בית העברי, שכל אות מהם מכילה את סודות היקום הבריאה, האדם, ותכנות הבורא, הבאים לידי ביטוי בבריאת האדם.  קבלה יהודית היא העמקה וחקירה פנימית, תיקון וגלגול נשמות.  

הקבלה היהודית: "חקירה פנימית" כלי שממנה מסתייע המיסטיקן או המיסטיקנית, המתקשר הרוחני או המתקשרת הרוחנית העוסקים בקבלה. במטרה להגיע למודעות עצמית רוחנית גבוהה הכרה בקיומו של האל כאל יחיד, חיבור אל הנשגב לכל הנסתר, לנעלה לעולמות רחוקים וגבוהים, שם מקומו של האל וצבא מלאכיו ושליחיו.

המיסטיקה יהודית המסורתית  מאז התפתחותה מתגלית בכל פעם מחדש רובד רובד חדש ושונה, המיסטיקה היהודית יונקת מהקבלה ומשפיעה על הקבלה. הקבלה היא תפיסה נסתרת שקיימת בכל קיוםם המצוות, הדת והאמונה וכי האדם הוא  אשר מפעיל ומשנע את גלגלי היקום על ידי קיום התכנים המוסריים של הדת.

 יש מיסטיקנים שרואים במקרא אגדה בעלת יסודות מאגיים ואמונה תפלה, לעומתם מיסטיקנים רוחניים מודרכים על ידי האל והכוחות המיסטיים שהוא העניק להם לביצוע שליחותו. המיסטיקן ימצא מעבר להשתפכות הרגשית את החיבור לכוחות עליונים,  קודים  לגילוי הנסתר, ניקוי הנפש, איפוס רוחני,  מדיטציה רוחנית, ריפוי רוחני הוליסטי.

הקבלה משתמשת במיסטיקה ובמיתוסים האנושיים של הפרט שקיימים בתת מודע. מיסטיקה, כמו כישוף, עין הרע, נבואה, נתנה מרחב מחיה וכבוד לפחדים הללו, שמהם התפתחו מיתוסים, תרבויות, טקסים, העלאת קרבנות, אמונה, תפלה, פולחן בקרב ההמונים.

בלעדי המיסטיקה הקבלה היהודית הייתה גוססת, נכחדת ומתאבנת לפני דורות רבים. הדת סגורה ונוקשה ובנויה ממכלול של כללים צווים וחוקים רציונליים שהם רצונו של האל. בכדי להביא את הנשמה לכדי תיקון החטא של גן עדן. המיסטיקה היהודית והקבלה הם אשר ממסים את האבן ומחיים את הדת ותפיסת האלוקות הנסתרת בכול דור ודור מחדש, מכניסה ליהדות פולקלור והווי חי נושם ופועם, ובכך משאירה את האדם צמוד למקורותיו הקדומים והמיתולוגיים.

מיסטיקה יהודית מלאה בסתרים וסודות כמוסים, אשר ליו את האדם המאמין והיהודי מאז הבריאה ועד היום, החיבור לנסתר הוא פתח לשמי השמים  העליונים, גילוי תעלומת האלוהים, גילוי סוד הבריאה והנצח,

הסוד והנסתר מתהווה,  בספר בראשית בבריאה וביצירת האדם, בגלוי האלוהים השונים המתגלה בכל פעם מחדש במקרא, רוח אלוהים , וירא אלוהים, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואלוהים דיבר, וירד אלוהים, וגילויים נוספים רבים ונסתרים לאורך כל הדורות בעת הקדומה ובתנ"ך.

ישנם כמה דרגות של גילוי אלוהי בתנ"ך הדרגה השנייה כפי שאנו למדים מהמקרא האל מופיע דרך שליחים ומלאכים, שלושת המלאכים שהתגלו לאברהם, בסיפור בבל  "ויבואו בני האלוהים", שליח ה, איש האלוהים ועוד. המלאכים הם שליחי האל המתגלים לנביאים לאורך כל התנ"ך הם אינם מוזכרים בשמותיהם ורק בספר דניאל מצוינים שניים מהם - מיכאל וגבריאל, שהם שני המלאכים הבכירים ביותר בצבא ה' שתפקידם להגן על העם, לפתור חזיונות, לראות את העתיד ולהביא את דבר ה'.

ישנם כמה סוגים של מלאכים, מלאכי השלום (יצר הטוב), מלאכי השרת, השטן (יצר הרע)- שדין ורוחות רעות, לילית, סמאל, בליעל, משטמה, ועוד.

ברית בין הבתרים אשר כורת אלוהים עם אברהם מדגיש את אחד ההתגלויות המיסטיות הגדולות בתנ"ך שהוא חיבורו של האל והאדם, משאת נפשו של כל מתקשר או מתקשרת מיסטיקן או מיסטיקנית היא להגיע לדרגת התגלות רוחנית גבהה מאוד תקשור, בסיפור הברית אנו עדים לראשונה    לסיטואציה של תקשור רוחני, התגלות רוחנית, שבאמצעותו מועבר מסר ויעוד אשר מייעד האלוהים לאברהם לך לך מארצך וממולדתך ...אל המקום אשר אראך ואעשך לגוי גדול עצום וארבה את זרעך....כוכבי השמים. זה טקס של תקשור סמל מיסטי ראשון של אלוהים בהתגלותו לבני האדם.


מיסטיקה יהודית ומעשית נמצא גם בחיזוי הנבואי, חזון המרכבה של יחזקאל, חזון אחרית הימים אצל דניאל, תחיית המתים, חישוב קץ הזמנים, חלום נבוכדנצר ובנו בלשצר,

הקבלה עוסקת בנסתרות עם ישראל והעמים בכלל, בנסתר שבטבע, בנסתרות השמים העליונים, בגלגול נשמות, גאולה, ביאת המשיח, אחרית הימים, תפקיד האדם וייעודו.

מיסטיקה וקבלה רואה ביום הדין יום בו ישפטו הנפילים ביחד עם השדים והמזיקים, הרוחות הרעות. עזאזל המלאך הרע, ייפול בידי רפאל המלאך, בליעל מלאך החושך אויב המשיח, יישפט על ידי בני האדם אשר תהיה להם את תחושות חזיון הבלהות הזה.

סודות היצירה של העולמות הנראים והלא נראים שאותם ראה חנוך בזמן שעבר בשבעת הרקיעים. נותן לחנוך כיסא של כבוד לצד האלוהים.

האיסים, כת יהודית בודדת ומתבודדת במדבר יהודה היו כנראה המיסטיקנים הראשונים, שהשתמשו במיסטיקה היהודית כמסורת ודרך חיים. סדר יומם היה לימוד והשקעה בפענוח כתבי הקודש על דרך הסוד והמשל, מתוך הכנה לימות המשיח. הם האמינו כי תרד מלכות השמים על הארץ והמלכות תתפשט בעולם כולו, ועם המלכות גם האמונה תתפשט, (דבר שאפשר לראות את הניצנים הראשונים כיום בהתפשטות תורת הקבלה בכל העולם ללא הבדל דת מין וגזע מה שהופך את תורת הקבלה לאוניברסלית) האיסים שמרו כתביהם הסודיים לעצמם, תוך כדי שימוש במאגיה, בקריסטלים, עשבי מרפא, ושמות המלאכים. דימוי שנוצר להם כעושי נפלאות ברפואה הטבעית, כבעלי סגולות מאגיה פלאיות,  האיסים עסקו ברפואה המשלימה והטבעית , רפואת הנפש והגוף

ידוע לנו על עוד כתות משיחיות רבות  אשר קמו לאחר מות הורדוס, כתות שהושפעו בעיקר מהספרות המיסטית מהם נוצרה יותר מאוחר הנצרות, המיסטיקה היהודית צומחת גם מלימוד כתבי התנאים הראשונים. יונתן בן עוזיאל, מתלמידי הלל הזקן, על ידי תרגום ספרי הנביאים לארמית ובכך הוא חושף את תורת הסוד של הנביאים.

יונתן בן עוזיאל התעמק גם בחשוב קץ הימים שבספר דניאל, ומכאן האגדה הידועה "יצאה בת-קול ואמרה: מי הוא שגילה סתרי לבני אדם

המיסטיקה ההלניסטית ומהמיסטיקה הנוצרית הקדומה. מיסטיקה המדברת על מכלול ומגוון הכוחות האלוהיים.

בכח האותיות.

המיסטיקה הספירות ו-22 אותיות האלף בית מהווים את 32 סודות ויסודות הבריאה,  נתיבות פליאה וחכמה וכוחות המיסטיקה מהם נברא העולם..

לפי הקבלה היהודית 10 הספירות הן תכונות אלוהיות ושלבים בהתהוות היסודות בעולם, אש, מים, רוח, ואדמה. סיפור בריאת האדם והאצלת חלק מרצונו ותכונותיו של האלוהים לאדם

מספר היצירה ניתן ללמוד  שלכל אות באותיות האלפבית יש משמעות סודית בשלושת תחומי הבריאה: האדם, הכוכבים והזמן. האותיות הן כלי הבעה, כתיבה, שמיעה, ראייה, חשיבה, תמונה, ציור וצורה.

האותיות וצירופיהן  הן חיבור מיסטי  עתיק כמו האסטרולוגיה, המאגיה נמצאת בכוח האותיות. המיסטיקה היהודית קיבלה לגיטימציה דרך הספרות התלמודית  "בכוח האותיות"  בעיקר בספר יצירה. ספר קטן בן 1600 מילים, לא מובנים וסתומים, אין שום מידע מי כתב אותו, (יש הטוענים כי אברהם אבינו כתב אותו) מתי בדיוק הוא נכתב, אבל עיקר חשיבותו וכחו של ספר היצירה הוא במונחים של 10 הספירות ובכוח האותיות 22 האותיות השבעות סודיות, קמעות הנושאים צירופי אותיות ושמות מלאכים והאל. "לבישת השם" ועוד.

מיסטיקנים און ליין 


מומחי מיסטיקול 8 בתחום הקבלה המעשית והקבלה היהודית, הינם מיסטיקנים ומתקשרים מומלצים המספקים שרותי תקשור און ליין.

לכל מיסטיקן או מתקשר מומלץ און ליין, כמו שלכל מתקשרת או מיסטיקנית מומלצת און ליין יש את היחידיות שלו או שלה בכל תחומי המיסטיקה על כל רבדיה, מנומרולוגיה מערבית, נומרולוגיה קבלית, אסטרולוגיה, טארוט, פתרון חלומות, יעוץ והתאמה זוגית, פסיכותרפיה הוליסטית, מציאת אהבה, מה צופן לי העתיד, ברכות קמעות והגנות, בדיקה והסרה של עין הרע, בדיקה והסרה של כישוף תקשור עם מלאכים, תקשור עם ישויות אור, תקשור און ליין, תקשור באמצעות פתיחה בקבלה, תקשור על ידי פתיחה בקפה, תקשור דרךך קלפי הטארוט, תקשור בתהלים, תקשור באמצעות קריסטלים ועוד.

רוצים לעשות בדיקה אנרגטית של שם, החלפה והוספה של שם, מתן שם לתינוק, לדעת מה צופן לכם העתיד, נומרולוגים און ליין, אסטרולוגים און ליין, פתרון חלומות און ליין, פתיחה וקריאה בקלפי הטארוט, קלפי אושו זן, ברכות וקמעות לפי הקבלה און ליין, חייגו עכשיו 24 שעות ביממה לטובי המיסטיקנים והמתקשרים בישראל. 

מיסטיקנים מתקשרים און ליין
        

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

התאמה זוגית

מיסטיקנים - תקשור ייעוץ והכוונה רוחנית

מיסטיקנית - סיפור מאת אלין סטויקה